Truyện cười: Đợi tao đi giày đã

Rắn, rết và rùa ngồi nhậu với nhau. Đang vui vẻ thì giữa chừng hết rượu. Ba con liền ngồi bàn bạc xem ai là người đi mua.

Rắn nói:

– Anh không có chân nên bò đi mua thì lâu lắm làm nhỡ hết cuộc vui. Hai chú đi mua đi.

Rùa nói:

– Anh tuy có chân nhưng lại vướng cái mai nặng trên lưng bò đi cũng lâu lắm. Tốt nhất là chú rết nhiều chân đi đi.

Rết gật đầu đồng ý. Rùa và rắn thấy sau 30 phút rết vẫn chưa đi liền giục:

– Sao chú vẫn chưa đi hả?

– Đợi một tí anh đi ngay đây!

Lại 30 phút trôi qua rắn quay lại thấy rết hỏi:

– Mày mua rượu về rồi hả?

– Tao chưa đi!

– Mày làm gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa đi?

– Đợi tao đi giày đã!

– @@

Xem thêm:

Truyện cười: Có gì khác?

Truyện cười: Gửi xe giá siêu rẻ.

Thư giãn với truyện cười: Bí quyết làm sếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *