Truyện cười: Chọn vũ khí

Bố thấy con trai đi học về với đôi mắt thâm đen liền hỏi:

– Con bị làm sao thế kia?

Cậu con trai đáp:
– Con đã thách đấu với thằng Tèo và cho nó quyền chọn vũ khí trước.
– Chơi đẹp đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh cho con tím mắt vậy?
– Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn lại là… thằng anh nó.

– @@

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *